CREAREA UNOR MODELE DE PREDICŢIE A RĂSPÂNDIRII GEOGRAFICE A SPECIEI INVAZIVE DIABROTICA VIRGIFERA ÎN FUNCŢIE DE FACTORII ECOLOGICI

Contract nr. 215/1.10.2007
Cod proiect: ID_889
Finantator: UEFISCSU – CNCSIS
Programul: IDEI
Categoria de proiect: Proiecte de cercetare exploratorie
Valoare: 600.000 RON

Director contract: Prof. Dr. ing. Ioana Grozea