Utilizarea metodelor biologice în reducerea populaţiilor invazive dăunătoare din agroecosistemele de porumb

Contract nr. 5878/18.09.2006
Finantator: MEdC – UEFISCSU
Programul: Cercetare de excelenta
Categoria de proiect: Proiect cercetare de excelenta pentru tinerii  cercetatori (ET)
Valoare totala: 140000 RON

Director contract: Conf. Dr. ing. Ioana Grozea